ธนาคารต้นไม้

รูปภาพของ agrinaturetwo

ธนาคารต้นไม้ คืออะไร

Tags:


 treebankthai logo            ธนาคารต้นไม้  คือ  องค์กรภาคประชาชนที่ตั้งขึ้นเพื่อดำเนินการส่งเสริมให้ประชาชนปลูกต้นไม้ใน ที่ดินของตัวเองแล้วขึ้นทะเบียนต้นไม้ประเภทที่ใช้เนื้อไม้ได้กับธนาคาร ต้นไม้แต่ละสาขา  ตลอดจนการประเมินรับรองไว้ในรูปแบบบัญชีธนาคาร  ประกอบไปด้วย   ธนาคารต้นไม้  สำนักงานใหญ่  และธนาคารต้นไม้สำนักงานสาขา  ปัจจุบันธนาคารต้นไม้สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ 114/1 หมู่ 1 ต.หนองบอนแดง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี

 
Syndicate content