ถ่านอัดแท่ง คุณภาพดี ราคาถูก

Tags:


ถ่านอัดแท่ง

ก่อนอื่น ต้องขอขอบคุณท่านผู้ใหญ่สมศักดิ์ ที่เปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ การพึ่งตนเอง การทำปุ๋ยไว้ใช้เอง ตามแบบเกษตรพอเพียง ที่พ่อหลวงของเราได้เป็นต้นแบบ และ ผมขออนุญาติท่านผู้จัดทำเว็บ ลงประกาศขายถ่านอัดแท่ง คุณภาพดี ควบคุมด้วยกระบวนการผลิตเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ถ่านที่ดีที่สุด ไม่มีควัน ให้ความร้อนสูง ขี้เถ้าน้อย ไม่มีประกายไฟ อยู่ไฟได้นาน รูปทรงของถ่านมีความสวยงาม และที่สำคัญที่สุด ถ่านต้องปลอดภัยจากสารทาร์ หรือ สารก่อมะเร็ง และ ราคาถูก ท่านใดสนใจติดต่อมาได้ที่เบอร์ 085-685-2592

e-mail: sangvase@hotmail.com

 

ถ่านอัดแท่งที่สามารถจับตัวเป็นก้อน

 

ถ่านอัดแท่งที่สามารถจับตัวเป็นก้อนอยู่ เพราะมีส่วนผสมของแป้งมันผสมอยู่ สำหรับแป้งมันจะมีหลากหลายเกรดมาก ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตแต่ล่ะรายจะเลือกนำมาใช้ ถ้าแป้งมันที่ตกเกรด ถ้านำมาผลิต อาจจะมีกลิ่นเหม็น การจับตัวของถ่านไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ

 

เตาเผาถ่านที่ดี ได้คุณภาพ

 

เตาเผาถ่านที่ดีต้องปิดอากาศให้หมด จะช่วยลดโอกาสสูญเสียได้ส่วนหนึ่ง อีกส่วนหนึ่งคือการให้ไฟหน้าเตา ต้องให้อุณหภูมิไม่เกิน 1-5 องศา เรียกวิธีนี้ว่าการอบถ่าน ไม่ใช้เผาถ่าน

 

ถ่านไร้ควัน

 

คำว่า ถ่านไร้ควัน หมายถึง ถ่านที่ถูกเผาจะเป็นสีแดงทั้งก้อนจะไม่เกิดควัน แต่ในช่วงแรกๆ ของการจุดติดไฟ จะเกิดควันเล็กน้อย เนื่องจาก คุณสมบัติของถ่านจะมีรูพรูนมากมาย จะดูดสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น ความชื้น ที่อยู่ในอากาศ จึงทำให้เกิดควัน

 

เชื้อเพลิง

 

ปัจจุบันทรัพยากร ประเภทเชื้อเพลิง เริ่มมีจำนวนลดลง เช่น น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน และ อื่นๆ ซึ่งเมื่อทรัพยากรเหล่านี้ เริ่มเหลือน้อยลง ในขณะที่ความต้องการมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาซื้อ ขาย ในปัจจุบันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆ และ กำลังจะหมดลงในอนาคต จนทำให้กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และรองรับเชื้อเพลิงที่จะหมดลงในอนาคต

 

ถ่านอัดแท่ง

 

ถ่านอัดแท่ง คุณภาพดี ราคาถูก

 

ถ่านคุณภาพ

 

การทำถ่านให้ดีมีคุณภาพจะต้องเข้าใจ องค์ประกอบต่างๆ  เช่น การตั้งเตา ทิศทางลม การควบคุมอากาศ การสร้างเตาให้ได้คุณภาพ วิธีการเผา การกระจายความร้อนให้ทั่วเตา และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเอาใจใส่ ชั่งสังเกต และจดบันทึก

 

อันตรายจากถ่าน

 

อันตรายจากถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคควรรู้ คือ สารทาร์ หรือ น้ำมันดิน ถ้าผู้ผลิตถ่าน เผาถ่านไล่สารทาร์ไม่หมดจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคมากครับ ซึ่งทางการแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็ง อาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่จะส่งผลในระยะยาว สำหรับกลุ่มที่ชอบกินอาหาร ปิ้งๆ ย่างๆ ควรระวังและใส่ใจสุขภาพกันมากๆ น่ะครับ  

 

ประเทศที่ใช้ถ่านมากที่สุด

 

สำหรับคนที่ต้องการส่งออกถ่าน ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้น่ะครับ
1.ประเทศโดยส่วนใหญ่ที่นำเข้าถ่านจะเป็นประเทศในเขตอากาศหนาว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน แถบยุโรป ตะวันออกกลาง
2.แต่ล่ะประเทศที่กล่าวมาจะนำไปใช้ในด้าน เชื้อเพลิง ปิ้งย่าง บารากุ เครื่องกรองน้ำ เป็นส่วนใหญ่
3.ถ้า จะทำส่งออกไปต่างประเทศควรระวังเรื่องคุณภาพถ่าน การส่งมอบให้ตรงเวลา การจัดวางสินค้าในตู้ให้ดี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องไม่สูงเกินไป
4.ถ้าเราสามารถทำได้ตามที่กล่าวไป ผมเชื่อว่าคุณสามารถส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศได้ และ ได้ในระยะยาวด้วยครับ

 

ขี้เถ้าน้อย

 

การที่ถ่านมีขี้เถ้าที่น้อยจะมีผลทำให้ถ่านมีความร้อนสูงขึ้น เนื่องจะไปบดบังความร้อนได้น้อยลง แต่ถ้าอยากให้ถ่านมีความร้อนที่สูงขึ้นต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้ความร้อน สูง เช่น กะลามะพร้าว กับ ถ่านไม้โกงกาง ด้วยคุณสมบัติเป็นถ่านที่แกร่งด้วยกันทั้งคู่ถ้านำมาอัดเป็นแท่งคุณภาพของ ถ่านจะดีมากๆ ครับ

 

ถ่านอัดแท่ง

 

ถ่านอัดแท่งที่ดี ต้องไม่แตกหักง่าย ต้องมีส่วนผสมและการอัดแท่งที่ดี ทำให้การอยู่ไฟยาวนานขึ้น

 

ถ่านไร้ควัน

 

คำว่า ถ่านไร้ควัน หมายถึง ถ่านที่ถูกเผาจะเป็นสีแดงทั้งก้อนจะไม่เกิดควัน แต่ในช่วงแรกๆ ของการจุดติดไฟ จะเกิดควันเล็กน้อย เนื่องจาก คุณสมบัติของถ่านจะมีรูพรูนมากมาย จะดูดสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น ความชื้น ที่อยู่ในอากาศ จึงทำให้เกิดควัน

 

คุณสมบัติถ่านอัดแท่ง

 

คุณสมบัติถ่านอัดแท่งครับ
1.ให้ความร้อนสูง
2.ไม่มีควัน
3.ไม่แตกประทุ
4.ขี้เถ้าน้อย
5.ไฟแรงสม่ำเสมอ
6.ใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไป
7.ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย

 

การทำถ่านให้มีคุณภาพ

 

การทำถ่านให้ดีมีคุณภาพจะต้องเข้าใจ องค์ประกอบต่างๆ  เช่น การตั้งเตา ทิศทางลม การควบคุมอากาศ การสร้างเตาให้ได้คุณภาพ วิธีการเผา การกระจายความร้อนให้ทั่วเตา และสิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การเอาใจใส่ ชั่งสังเกต และจดบันทึก

 

สำหรับคนที่ใช้ถ่านเป็นประจำ ตลอดทั้งวัน

 

สำหรับคนที่ใช้ถ่านเป็นประจำ ตลอดทั้งวัน คงเป็นเรื่องลำบาก ถ้าจะต้องเติมถ่านบ่อยๆ คงเป็นเรื่องลำบากพอสมควร ทั้ง ควัน ไฟแตกประทุ ขี้เถ้ามากและฟุ้งกระจาย จึงเป็นที่มาในการพัฒนาถ่านอัดแท่ง เพื่อแก้ปัญหาที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆ ขี้เถ้าน้อย ไฟไม่ประทุและฟุ้งกระจาย และของแถมอีกอย่างคือ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ถ่านไม้มีการแตกประทุ

 

การที่ถ่านไม้มีการแตกประทุเกิดจากสาเหตุที่ถ่านมีรูอากาศอยู่ภายใน เวลาที่เราเผาถ่าน ถ้าตรงไหนที่มีรูอากาศก็จะเกิดการแตกของถ่าน แต่จะแตกต่างจากถ่านอัดแท่ง เนื่องจากเรานำมาบดและอัดเป็นแท่งช่องว่างของอากาศมีน้อยมากการแตกประทุจึงไม่มี

 

ถ่านอัดแท่งที่ดีไม่ควรมีขี้เถ้ามาก

 

ถ่านอัดแท่งที่ดีไม่ควรมีขี้เถ้ามาก เนื่องจากเวลาที่ถ่านกลายเป็นขี้เถ้า จะเกิดการเกาะตัวขี้นบนตัวถ่าน ถ้าถ่านมีขี้เถ้ามาก ความร้อนที่ทะลุผ่านขี้เถ้าก็จะน้อยลงตามไปด้วย สำหรับร้าน หมูกระทะ ปิ้งๆ ย่างๆ จะมีปัญหามากครับ

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งที่เด่นๆ และแตกต่างจากถ่านไม้
1.ให้ความร้อนสูงกว่า ไฟแรงสม่ำเสมอ
2.ไม่มีควัน กรณีไฟแดงทั้งก้อนแล้ว ตอนจุดอาจจะมีควันบ้างแต่เล็กน้อย
3.ไม่แตกประทุ ไม่เกิดประกายไฟ
4.ขี้เถ้าน้อยมาก
5.ไฟแรงสม่ำเสมอ
6.ใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไป 2-3เท่า
7.ไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆ ลดต้นทุนด้านแรงงาน
8.ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ถ่านอัดแท่งคุณภาพดี

 

ถ่านอัดแท่งที่ดี ต้องไม่แตกหักง่าย ต้องมีส่วนผสมและการอัดแท่งที่ดี ทำให้การอยู่ไฟยาวนานขึ้น

 

สารทาร์ หรือ น้ำมันดิน

 

อันตรายจากถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคควรรู้ คือ สารทาร์ หรือ น้ำมันดิน ถ้าผู้ผลิตถ่าน เผาถ่านไล่สารทาร์ไม่หมดจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคมากครับ ซึ่งทางการแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็ง อาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่จะส่งผลในระยะยาว สำหรับกลุ่มที่ชอบกินอาหาร ปิ้งๆ ย่างๆ ควรระวังและใส่ใจสุขภาพกันมากๆ น่ะครับ  

 

พลังงานเชื้อเพลิง

 

พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบันนับวันจะหมดลงไปเรื่อยๆ ถ่านอัดแท่งจึงเป็นอีกทางเลือกในการทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง

 

ถ่านอัดแท่ง

 

พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบันนับวันจะหมดลงไปเรื่อยๆ ถ่านอัดแท่งจึงเป็นอีกทางเลือกในการทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง

 

ถ่านอัดแท่ง

 

ถ่านอัดแท่งที่ดี ต้องไม่แตกหักง่าย ต้องมีส่วนผสมและการอัดแท่งที่ดี ทำให้การอยู่ไฟยาวนานขึ้น

 

ถ่านไร้ควัน

 

คำว่า ถ่านไร้ควัน หมายถึง ถ่านที่ถูกเผาจะเป็นสีแดงทั้งก้อนจะไม่เกิดควัน แต่ในช่วงแรกๆ ของการจุดติดไฟ จะเกิดควันเล็กน้อย เนื่องจาก คุณสมบัติของถ่านจะมีรูพรูนมากมาย จะดูดสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น ความชื้น ที่อยู่ในอากาศ จึงทำให้เกิดควัน

 

ขี้เถ้าไม่มาก

 

ถ่านอัดแท่งที่ดีไม่ควรมีขี้เถ้ามาก เนื่องจากเวลาที่ถ่านกลายเป็นขี้เถ้า จะเกิดการเกาะตัวขี้นบนตัวถ่าน ถ้าถ่านมีขี้เถ้ามาก ความร้อนที่ทะลุผ่านขี้เถ้าก็จะน้อยลงตามไปด้วย สำหรับร้าน หมูกระทะ ปิ้งๆ ย่างๆ จะมีปัญหามากครับ

 

สารทาร์ หรือ น้ำมันดิน

 

อันตรายจากถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคควรรู้ คือ สารทาร์ หรือ น้ำมันดิน ถ้าผู้ผลิตถ่าน เผาถ่านไล่สารทาร์ไม่หมดจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคมากครับ ซึ่งทางการแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็ง อาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่จะส่งผลในระยะยาว สำหรับกลุ่มที่ชอบกินอาหาร ปิ้งๆ ย่างๆ ควรระวังและใส่ใจสุขภาพกันมากๆ น่ะครับ

 

การแตกประทุ

 

การที่ถ่านไม้มีการแตกประทุเกิดจากสาเหตุที่ถ่านมีรูอากาศอยู่ภายใน เวลาที่เราเผาถ่าน ถ้าตรงไหนที่มีรูอากาศก็จะเกิดการแตกของถ่าน แต่จะแตกต่างจากถ่านอัดแท่ง เนื่องจากเรานำมาบดและอัดเป็นแท่งช่องว่างของอากาศมีน้อยมากการแตกประทุจึงไม่มี

 

คนที่ใช้ถ่านเป็นประจำ

 

สำหรับคนที่ใช้ถ่านเป็นประจำ ตลอดทั้งวัน คงเป็นเรื่องลำบาก ถ้าจะต้องเติมถ่านบ่อยๆ คงเป็นเรื่องลำบากพอสมควร ทั้ง ควัน ไฟแตกประทุ ขี้เถ้ามากและฟุ้งกระจาย จึงเป็นที่มาในการพัฒนาถ่านอัดแท่ง เพื่อแก้ปัญหาที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆ ขี้เถ้าน้อย ไฟไม่ประทุและฟุ้งกระจาย และของแถมอีกอย่างคือ ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

ถ่านอัดแท่ง

 

การที่ถ่านอัดแท่งมีรูตรงกลาง มีจุดประสงค์เพื่อให้ถ่านเกิดการถ่านเทความร้อนไปทั่วทั้งก้อน ทำให้ถ่านมีความร้อนสะสมมาก จึงเหมาะสำหรับอาหาร ปิ้งๆ ย่างๆ ที่ต้องการไฟแรงๆ

 

ถ่านอัดแท่ง

 

ถ่านกับการแสบตา ปัจจุบันเวลาที่เราก่อไฟมักจะเกิดอาการแสบตา เพราะควันไฟที่ปล่อยออก มีสารที่ทำให้เราแสบตา ส่วนจะแสบตามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นั้นๆ แต่จะแตกต่างๆ จากถ่านอัดแท่ง เนื่องจากเราได้ทำการไล่สารดังกล่าวออกไปจนหมดแล้ว ทำให้เวลาก่อไฟจึงไม่เกิดอาการแสบตาครับ

 

วิธีการเผาถ่าน

 

คุณภาพถ่านที่ดี ขึ้นอยู่กับวิธีการเผา ซึ่งเท่าที่ผมทราบในเมืองไทย มีวิธีการเผาอยู่ 5 ประเภท คือ แบบเตาหลุม แบบเตา 200 ลิตร แบบเตาโดม แบบเตาอิวาเตะ และแบบเตาอุตสาหกรรม ซึ่งเตาแต่ล่ะแบบจะมีคุณภาพถ่านที่แตกต่างกัน และที่สำคัญราคาในการสร้างเตาเผาก็แตกต่างเช่นกัน ถ้าต้องการคุณภาพถ่านดี ราคาในการสร้างเตาก็จะสูงตามไปด้วย แต่โดยทั่วไปจะใช้เตาจากถัง 200 ลิตรกันมาก ทำง่าย หาง่าย ต้นทุนไม่สูงมากนัก ถ่านออกมาก็ถือว่าใช้ได้ครับ อาจจะได้ถ่านน้อยไปซักหน่อย ประมาณ 25% ของทั้งหมด

 

อันตรายจากถ่านไม้ ที่ใช้ในปัจจุบัน

 

อันตรายจากถ่านที่ใช้ในปัจจุบัน ที่ผู้บริโภคควรรู้ คือ สารทาร์ หรือ น้ำมันดิน ถ้าผู้ผลิตถ่าน เผาถ่านไล่สารทาร์ไม่หมดจะเป็นอันตรายกับผู้บริโภคมากครับ ซึ่งทางการแพทย์ได้ตรวจสอบแล้วว่าเป็นสารก่อมะเร็ง อาจจะไม่เห็นผลในระยะสั้น แต่จะส่งผลในระยะยาว สำหรับกลุ่มที่ชอบกินอาหาร ปิ้งๆ ย่างๆ ควรระวังและใส่ใจสุขภาพกันมากๆ น่ะครับ

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่ง

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งที่เด่นๆ และแตกต่างจากถ่านไม้
1.ให้ความร้อนสูงกว่า ไฟแรงสม่ำเสมอ
2.ไม่มีควัน กรณีไฟแดงทั้งก้อนแล้ว ตอนจุดอาจจะมีควันบ้างแต่เล็กน้อย
3.ไม่แตกประทุ ไม่เกิดประกายไฟ
4.ขี้เถ้าน้อยมาก
5.ไฟแรงสม่ำเสมอ
6.ใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไป 2-3เท่า
7.ไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆ ลดต้นทุนด้านแรงงาน
8.ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

การแตกประทุของถ่านไม้

 

การที่ถ่านไม้มีการแตกประทุเกิดจากสาเหตุที่ถ่านมีรูอากาศอยู่ภายใน เวลาที่เราเผาถ่าน ถ้าตรงไหนที่มีรูอากาศก็จะเกิดการแตกของถ่าน แต่จะแตกต่างจากถ่านอัดแท่ง เนื่องจากเรานำมาบดและอัดเป็นแท่งช่องว่างของอากาศมีน้อยมากการแตกประทุจึงไม่มี

 

ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของถ่าน

 

เพื่อนๆ ท่านใด ที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องของถ่าน ก็แสดงความคิดเห็นได้ครับ จะได้ร่วมกันแชร์ประสบการณ์ดีๆ ให้คนที่สนใจแต่ยังไม่มีความรู้เพียงพอครับ

 

พลังงานทดแทน

 

พลังงานเชื้อเพลิงในปัจจุบันนับวันจะหมดลงไปเรื่อยๆ ถ่านอัดแท่งจึงเป็นอีกทางเลือกในการทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง

 

ถ่านกับการแสบตา

 

ถ่านกับการแสบตา ปัจจุบันเวลาที่เราก่อไฟมักจะเกิดอาการแสบตา เพราะควันไฟที่ปล่อยออก มีสารที่ทำให้เราแสบตา ส่วนจะแสบตามากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับชนิดของไม้นั้นๆ แต่จะแตกต่างๆ จากถ่านอัดแท่ง เนื่องจากเราได้ทำการไล่สารดังกล่าวออกไปจนหมดแล้ว ทำให้เวลาก่อไฟจึงไม่เกิดอาการแสบตาครับ

 

คุณสมบัติพิเศษของกะลามะพร้าว

 

คุณสมบัติพิเศษของกะลามะพร้าว คือ มีน้ำมันเคลือบอยู่ที่กะลา ติดไฟง่าย เหมาะสำหรับการนำมาเป็นเชื้อเพลิง นอกจากนั้นยังให้ความร้อนสูงและอยู่ไฟได้นาน

 

การที่ถ่านอัดแท่งมีรูตรงกลาง

 

การที่ถ่านอัดแท่งมีรูตรงกลาง มีจุดประสงค์เพื่อให้ถ่านเกิดการถ่านเทความร้อนไปทั่วทั้งก้อน ทำให้ถ่านมีความร้อนสะสมมาก จึงเหมาะสำหรับอาหาร ปิ้งๆ ย่างๆ ที่ต้องการไฟแรงๆ

 

ถ่านมีขี้เถ้าน้อย

 

การที่ถ่านมีขี้เถ้าที่น้อยจะมีผลทำให้ถ่านมีความร้อนสูงขึ้น เนื่องจะไปบดบังความร้อนได้น้อยลง แต่ถ้าอยากให้ถ่านมีความร้อนที่สูงขึ้นต้องเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้ความร้อนสูง เช่น กะลามะพร้าว กับ ถ่านไม้โกงกาง ด้วยคุณสมบัติเป็นถ่านที่แกร่งด้วยกันทั้งคู่ถ้านำมาอัดเป็นแท่งคุณภาพของถ่านจะดีมากๆ ครับ

 

สำหรับคนที่ใช้ถ่านเป็นประจำตลอดทั้งวัน

 

สำหรับคนที่ใช้ถ่านเป็นประจำ ตลอดทั้งวัน คงเป็นเรื่องลำบาก ถ้าจะต้องเติมถ่านบ่อยๆ คงเป็นเรื่องลำบากพอสมควร ทั้ง ควัน ไฟแตกประทุ ขี้เถ้ามากและฟุ้งกระจาย จึงเป็นที่มาในการพัฒนาถ่านอัดแท่ง เพื่อแก้ปัญหาที่ได้กล่าวไปเบื้องต้น ไม่ต้องเติมถ่านบ่อยๆ ขี้เถ้าน้อย ไฟไม่ประทุและฟุ้งกระจาย และของแถมอีกอย่างคือ ปลอดภัยต่อสุขภาพ    

 

ถ่านอัดแท่งที่ดีไม่ควรมีขี้เถ้ามาก

 

ถ่านอัดแท่งที่ดีไม่ควรมีขี้เถ้ามาก เนื่องจากเวลาที่ถ่านกลายเป็นขี้เถ้า จะเกิดการเกาะตัวขี้นบนตัวถ่าน ถ้าถ่านมีขี้เถ้ามาก ความร้อนที่ทะลุผ่านขี้เถ้าก็จะน้อยลงตามไปด้วย สำหรับร้าน หมูกระทะ ปิ้งๆ ย่างๆ จะมีปัญหามากครับ

 

ถ่านอัดแท่งที่ดี

 

ถ่านอัดแท่งที่ดี ต้องไม่แตกหักง่าย ต้องมีส่วนผสมและการอัดแท่งที่ดี ทำให้การอยู่ไฟยาวนานขึ้น

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งที่เด่นๆ และแตกต่างจากถ่านไม้

 

คุณสมบัติของถ่านอัดแท่งที่เด่นๆ และแตกต่างจากถ่านไม้
1.ให้ความร้อนสูงกว่า ไฟแรงสม่ำเสมอ
2.ไม่มีควัน กรณีไฟแดงทั้งก้อนแล้ว ตอนจุดอาจจะมีควันบ้างแต่เล็กน้อย
3.ไม่แตกประทุ ไม่เกิดประกายไฟ
4.ขี้เถ้าน้อยมาก
5.ไฟแรงสม่ำเสมอ
6.ใช้ได้นานกว่าถ่านไม้ทั่วไป 2-3เท่า
7.ไม่ต้องเปลี่ยนถ่านบ่อย ลดต้นทุนด้านแรงงาน
8.ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

เรื่องถ่าน ควรรู้

 

สำหรับคนที่ต้องการส่งออกถ่าน ควรจะรู้เรื่องนี้ไว้น่ะครับ
1.ประเทศโดยส่วนใหญ่ที่นำเข้าถ่านจะเป็นประเทศในเขตอากาศหนาว เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน จีน แถบยุโรป ตะวันออกกลาง
2.แต่ล่ะประเทศที่กล่าวมาจะนำไปใช้ในด้าน เชื้อเพลิง ปิ้งย่าง บารากุ เครื่องกรองน้ำ เป็นส่วนใหญ่
3.ถ้าจะทำส่งออกไปต่างประเทศควรระวังเรื่องคุณภาพถ่าน การส่งมอบให้ตรงเวลา การจัดวางสินค้าในตู้ให้ดี ค่าใช้จ่ายต่างๆ ต้องไม่สูงเกินไป
4.ถ้าเราสามารถทำได้ตามที่กล่าวไป ผมเชื่อว่าคุณสามารถส่งออกสินค้าไปขายต่างประเทศได้ และ ได้ในระยะยาวด้วยครับ

 

ถ่านอัดแท่ง

 

คำว่า ถ่านไร้ควัน หมายถึง ถ่านที่ถูกเผาจะเป็นสีแดงทั้งก้อนจะไม่เกิดควัน แต่ในช่วงแรกๆ ของการจุดติดไฟ จะเกิดควันเล็กน้อย เนื่องจาก คุณสมบัติของถ่านจะมีรูพรูนมากมาย จะดูดสิ่งต่างๆ ได้ง่าย เช่น ความชื้น ที่อยู่ในอากาศ จึงทำให้เกิดควัน

 

ท่านที่ต้องการส่งออก

 

สำหรับท่านที่ต้องการส่งออกถ่านลองเข้าไปศึกษาข้อมูลตรงนี้ก่อนน่ะครับ


ศูนย์ให้คำปรึกษาธุรกิจระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
http://www.depthai.go.th/tabid/99/Default.aspx

 

เตาโดม

 

เตาโดมส่วนใหญ่จะใช้ในการเผาไม้โกงกางเป็นส่วนใหญ่ เนื่องจาก ใส่ไม้เข้าไปได้มาก และ ถ่านออกมาคุณภาพดี

 

อวยพรปีใหม่ 2556

 

ใกล้จะเข้าปีใหม่ 2556 แล้ว ถือโอกาส อวยพรให้ทุกท่านที่เข้ามาดู มีแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้า สุขภาพแข็งแรง ร่ำรวยเงินทอง กันทุกคนน่ะครับ

 

ทรัพยากรเชื้อเพลิง

 

ปัจจุบันทรัพยากร ประเภทเชื้อเพลิง เริ่มมีจำนวนลดลง เช่น น้ำมัน แก๊ส ถ่านหิน และ อื่นๆ ซึ่งเมื่อทรัพยากรเหล่านี้ เริ่มเหลือน้อยลง ในขณะที่ความต้องการมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ราคาซื้อ ขาย ในปัจจุบันเริ่มแพงขึ้นเรื่อยๆ และ กำลังจะหมดลงในอนาคต จนทำให้กลุ่มผู้ใช้บางกลุ่มเริ่มเปลี่ยนมาใช้พลังงานอย่างอื่นทดแทน เพื่อลดค่าใช้จ่าย และรองรับเชื้อเพลิงที่จะหมดลงในอนาคต

 

ถ่านแบบ Mesh Size

 

หลายคนอาจจะไม่รู้จัก ถ่านแบบ Mesh Size ว่าเป็นอย่างไร วันนี้ผมจะขยายความให้ครับ เวลาลูกค้าต่างประเทศถามจะได้เข้าใจครับ ถ่านแบบ Mesh Size คือ ถ่านที่ผ่านการเผาแล้วนำมาบดเป็นเม็ด ตามขนาดที่ลูกค้าต้องการ เช่น ขนาด 4-8Mesh ,3-6Mesh ครับ และค่าที่ลูกค้าต้องการจากถ่านชนิดส่วนจะเน้นตรงค่าความชื้นไม่เกิน 12% , ค่าขี้เถ้าไม่เกิน 3.5%,ค่าสารระเหยไม่เกิน 11-16%,ค่าคาร์บอน 75% ขึ้นไป และอื่นๆ ถ้าลูกค้าต้องการ โดยค่าแต่ล่ะตัวจะแปรผันตามราคา เนื่องจากถ้าต้องการสเปคถ่านที่สูงค่าสูญเสียในการทำถ่านก็จะมากตามไปด้วยครับ