เศรษฐกิจพอเพียง

รูปภาพของ ground007

We Love Our King of Thailand

Tags:


ไม่ต้องพูดอะไรมาก ตามLink ไปเลย  http://wloveok.blogspot.com/

ค่อยๆกดนะ

 
รูปภาพของ น้ามืด

ถังขยะที่พวกเราร่วมกันทำ

Tags:


ทำงาน

คนกับหมา และทำงาน

 

หลวงพ่อ สุวรรณ คเวสโกแห่งวัดป่ายาง

Tags:


  •     เศรษฐกิจพอเพียง คือ เศรษฐกิจเชิงพุทธ มุมมองจากหลวงพ่อสุวรรณ วัดป่ายาง 

หลวงพ่อสุวรรณ คเวสโก

      เอื้อมพร ลอยประดิษฐ์ สัมภาษณ์

หลวงพ่อสุวรรณ คเวสโก หนึ่งในหัวขบวนเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียง พระผู้นำความคิดแห่ง ต.ป่ายาง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ผู้ซึ่งใช้เวลากว่า 14 ปีในป่าเพื่อหาคำตอบตามแนวคิดสังคมนิยม ก่อนกลับออกมาต่อสู้ด้วยแนวทางการเมือง และพบว่าทั้งสองแนวทางนั้นไม่อาจต้านกระแสบริโภคนิยมได้

ท้ายที่สุดหลวงด้วยความคิดที่ตกผลึก และการทำงานร่วมกับชุมชนมากว่า 10 ปี คำตอบจึงปรากฏ

…“ชุมชนอาริยะ คือ จุดหมายของเรา” ….

 

  • แรงบันดาลใจที่ทำให้ท่านหันมาหาแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

สิ่งที่ทำให้อาตมาหันมาหาแนวทางนี้ นั่นก็คือคำว่า “จุดเปลี่ยน” อะไรคือจุดเปลี่ยน “จุดเปลี่ยนที่แท้จริงอยู่ที่จิตใจ”

 

พอแล้วรวย - 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคี เปลี่ยนฐานคิดสู่ความพอเพียง (2)

Tags:


พอแล้วรวย - 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคี เปลี่ยนฐานคิดสู่ความพอเพียง (2)

sunwu 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคี คือ 9 หลักการที่อาจารย์ยักษ์สรุปให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติตาม เพื่อเปลี่ยนฐานคิดสู่ความพอเพียง และเป็นพื้นฐานสำหรับการออกแบบอุตสาหกรรมพอเพียง บนเงื่อนไขหลักสำคัญ 2 ประการ คือ “ความรู้และคุณธรรม” เพื่อนำไปสู่ผลทั้ง 3 ประการ คือ ความพอเพียง พอประมาณ และที่สำคัญคือ การมีภูมิคุ้มกันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งจะส่งผลเป็นทางรอดของอุตสาหกรรมในโลกยุคปัจจุบัน อันเป็นคำตอบว่า ทำไมอุตสาหกรรมจำเป็นต้องหันมาหาความพอเพียง

 หนึ่งรู้ราก นั้น ได้กล่าวไปแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา เหลืออีก 3 รู้ คือ สอง-รู้งาน สาม-รู้คน รู้ตน สี่-รู้โลก

 

พอแล้วรวย - 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคี เปลี่ยนฐานคิดสู่ความพอเพียง (1)

Tags:


our loss is our gainสัปดาห์นี้อาจารย์ยักษ์อยากชวนให้คิดตามว่า จริงไหมที่ถ้าเรามี 4 รู้ 3 รัก 2 สามัคคีแล้ว เราจะสามารถเปลี่ยนฐานคิดในการออกแบบการบริหารจัดการอุตสาหกรรมสู่แนวทางการเป็นอุตสาหกรรมพอเพียงได้จริง และทำได้ในทั้ง 2 ระดับ คือทั้งระดับการบริหารงานองค์กรและระดับผู้ปฏิบัติ คือพนักงาน และมากกว่านั้น คือสามารถขยายเครือข่ายไปยังทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น เกษตรกรผู้ผลิตอ้อยป้อนโรงงานดังที่เคยยกตัวอย่างให้เห็นแล้ว

4 รู้นั้น แตกออกได้เป็น หนึ่ง-รู้ราก สอง-รู้งาน สาม-รู้คน รู้ตน สี่-รู้โลก

 

9หลักการสู่ อุตสาหกรรมพอเพียง

Tags:


9 หลักการสู่ อุตสาหกรรมพอเพียง

  สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา อาจารย์ยักษ์ได้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดทำมาตรฐานอุตสาหกรรมพอ เพียง กับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ที่โรงแรมริเวอร์แคว เมืองกาญจนบุรี การดำเนินงานแม้จะอยู่ในขั้นตอนแรกเริ่มของการทำความรู้จักคุ้นเคยกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดูงาน เพื่อประเมินแนวทางความเป็นไปได้ว่าด้วยการสร้างมาตรฐานใหม่ให้แก่วงการ อุตสาหกรรม แต่ก็เต็มไปด้วยบรรยากาศของการเปิดรับ พร้อมที่จะเรียนรู้กันและกัน เพราะถ้าภาคอุตสาหกรรมเข้าร่วมเครือข่ายเศรษฐกิจพอเพียงแล้วจะเป็นพลังสำคัญ ยิ่งในการผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในบ้านเมืองนี้

 
รูปภาพของ agrinaturetwo

พอแล้วรวย - คนไทยไม่ทิ้งกัน? (1)

Tags:


พอแล้วรวย - คนไทยไม่ทิ้งกัน? (1)
 สถานการณ์ประเทศไทยปลายปีพุทธศักราช 2553 ยังอยู่ในขั้นน่าเป็นห่วง น้ำท่วมภาคอีสาน ภาคกลางอาการทรงตัว แต่ภาคใต้กลับตกอยู่ในสภาพวิกฤติ ซึ่งยังคงไม่ยอมผ่านพ้นไปง่ายๆ ทั้งพายุเข้า น้ำทะเลหนุน และอากาศหนาว
 วิกฤติการณ์ครั้งนี้ เราได้เห็นภาพที่เด่นชัดของการทำงานในหลายภาคส่วน เรือรบหลวงจักรีนฤเบศร์ เรือบรรทุกอากาศยานลำแรกของไทย ออกเดินทางไปปฏิบัติภารกิจฐานบินลอยน้ำ โรงครัวและโรงพยาบาล เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ เฉกเช่นเดียวกับที่ได้เคยปฏิบัติภารกิจนี้มาแล้วในคราวพายุเกย์ถล่มปี พ.ศ.2532

 
รูปภาพของ agrinaturetwo

กำลังใจเพื่อหยุดไฟบัลลัยกัลป์ (1)วัดช้างล้อม ศรีสัชนาลัย สุโขทัยอาจารย์ยักษ์มาประชุมเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติที่จัดกันเป็นประจำทุก 2 เดือน โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 24 การประชุมจะจัดหมุนเวียนไปตามศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ ครั้งนี้เรามาประชุมกันที่ศูนย์เรียนรู้การจัดการลุ่มน้ำตามรอยพ่อ ต.แม่สิน อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

 
รูปภาพของ agrinaturetwo

พอแล้วรวย - ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน (2)โลโก้มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติอาจารย์ยักษ์ ให้แนวทางการสร้างเครือข่ายภาคประชาชนผ่านหลัก "โซ่ 3 เส้น" ได้แก่ การมีหลักคิดร่วมกัน มีกฎกติการ่วมกัน และรักกันเหมือนญาติมิตร เสมือนดั่งโซ่ 3 เส้น ที่หมุนเกลียวเชื่อมร้อยคนจากหลากทิศทาง ต่างสถานภาพทางสังคม ต่างอาชีพเข้าด้วยกัน ให้เข้าร่วมขบวนการเดียวกัน แต่เพียงแค่หลักคิดยังไม่พอ สำคัญที่สุดคือ หลักปฏิบัติ ทำอย่างไรให้คนที่เข้ามาแล้วอยู่ร่วมกันได้อย่างมีพลัง และขับเคลื่อนทั้งขบวนไปในทิศทางเดียวกัน

  เครือข่ายภาคประชาชนในนามเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติ เราเชื่อในหลักคำสอนของพระเจ้าอยู่หัว มั่นในทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง เชื่อในฤทธิ์ของทานและให้ความสำคัญกับข้าว ปลา อาหาร อากาศ มากกว่าเงิน ดังนั้น กฎกติกาที่เราสร้างร่วมกันมี 8 ประการ คือ

 
รูปภาพของ agrinaturetwo

พอแล้วรวย - ความเข้มแข็งของเครือข่ายภาคประชาชน (1)      อาจารย์วิวัฒน์  ศัลยกำธร ภาวการณ์เดือนกันยายน-ตุลาคมของทุกปี จะเป็นห้วงแห่งการแย่งชิงอำนาจระหว่างผู้นำประเทศ เราจะสัมผัสได้ถึงคลื่นใต้น้ำ กระแสความขัดแย้งจากฝ่ายต่างๆ ซึ่งเหตุการณ์เช่นนี้ไม่ได้เพิ่งเริ่มเกิด หากแต่ยาวนานตลอดกว่า 70 ปี หลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์สู่ระบอบประชาธิปไตย มีทั้งสำเร็จและไม่สำเร็จ หากไม่สำเร็จก็เป็นกบฏต้องหนีตาย หากสำเร็จ อำนาจก็จะย้ายขั้วไปทางฝั่งที่ได้ชัยขึ้นกุมอำนาจบริหารประเทศต่อไป

  ในช่วงเวลาการแก่งแย่งอำนาจที่ยังไม่ลงตัว ประชาชนที่หวังจะพึ่งอำนาจรัฐก็เป็นไปได้ยากขึ้น เมื่อหวังพึ่งอำนาจรัฐให้มาดูแล บำบัดทุกข์ บำรุงสุขไม่ได้ ทางเดียวที่เหลืออยู่ คือ ต้องพึ่งตนเอง เพราะเหตุแห่งวิกฤติและผลกระทบทั้ง 4 ด้านไม่ได้รอคอยให้อำนาจใดมาจัดการ แต่ภัยแล้ง ดินร้อน ข้าวยากหมากแพง โรคระบาด ภัยธรรมชาติจากดินยุบ หินถล่ม น้ำท่วมนาข้าวก็เป็นสิ่งที่ยังคงต้องเผชิญอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยง

 
Syndicate content